maandag 4 juli 2016

Duinlopers Koffietijd, zomer 2016

Koffie, koffie .... tijd!
Duinloperstraditie: eerst duintrainen en daarna met elkaar een (ge)bakkie doen (op eigen rekening) om het zomerreces in te luiden.

Reserveer daarom maar alvast in je agenda: 
zaterdagochtend 9 juli a.s. vanaf 10.45/11.00 uur
- woensdagochtend 13 juli a.s. vanaf 10.15/10.30 uur 

Ook als je de laatste weken niet hebt kunnen meelopen, ben je deze zaterdag- en/of woensdagochtend natuurlijk van harte welkom.

PS 1 Laatste training vóór de zomervakantie: 
de laatste zaterdagochtendtraining is op 16 juli a.s.; voor de woensdagochtendgroep is 13 juli a.s. de laatste training voor het zomerreces. 

PS 2 Startdatum ná de zomer: 
de nieuwe serie duintrainingen start 27 augustus 2016 (zaterdag) resp. 31 augustus 2016 (woensdag). 

PS 3 Duinlopers Opstarttraining: 
bij voldoende deelnemers (minimaal 6) starten we op zaterdagochtend ook weer met een Duinlopers Opstarttraining (6 zaterdagochtenden).