dinsdag 17 juli 2018

Zomerspecial: trailrondje + zomerkoffie

WOENSDAG 18 JULI 2018

ZATERDAG 21 JULI 2018
*** Z O M E R S P E C I A L ***

Deze laatste woendag- en zaterdagochtendtraining vóór het zomerreces (18/7) doen we een "Zomerspecial"; een trailrondje rond de duintuinen van Egmond aan Zee met zomerkoffie toe (voor eigen rekening). 
Op woensdag starten we in Egmond aan Zee, op zaterdag starten we in Egmond aan de Hoef. 

woensdag 18 juli 2018

Trail: 09.00 uur
Afstand: ca. 7 km
Koffie: ca. 10.30 uur
Verzamelen: Restaurant Natuurlijk, Egmond aan Zee
(!! let op: betaald parkeren vanaf 10.00 uur. Na het trailrondje kun je de auto eventueel verplaatsen en op het terrein van Restaurant Natuurlijk parkeren)

zaterdag 21 juli 2018

Trail: 09.00 uur
Afstand: ca. 7 km
Koffie: ca. 10.30 uur
Verzamelen: De Koffiemolen, Egmond aan de Hoef 
(!! Egmonderstraatweg 34, direct voorbij Restaurant Smakelijk rechtsaf een "eigen weg" in naar de molen; het is gratis parkeren bij de molen)

Ook als je de laatste weken niet hebt kunnen meelopen, ben je deze woensdagochtend natuurlijk van harte welkom.

Stay tuned op FacebookInstagram, WhatsApp en/of E-mail.