donderdag 9 februari 2012

Reanimeren!

De betekenis van "reanimeren" is: verlevendigen, opwekken, opleven, activeren.
In een medische context gaat het om het kunstmatig overnemen van de ademhaling en bloedsomloop indien er sprake is van een circulatiestilstand.
Elke week krijgen in Nederland 300 mensen -meestal onverwacht- een hartstilstand. Dat is een schrikbarend aantal en daarmee is het niet geheel onrealistisch te bedenken dat je daar zelf een keer getuige van bent (en laten we hopen niet het slachtoffer). Reanimeren is dan het verschil tussen leven en dood. Dan maak jij het verschil tussen levensredder of hulpeloze toeschouwer.

Met dat in het achterhoofd schuiven 9 Duinlopers op donderdag 27 januari het  MCA binnen voor een reanimatietraining, want ... reanimeren is eenvoudig te leren. De training wordt verzorgd door Diana Slobben, werkzaam in het MCA als donatiefunctionaris en sinds een aantal jaar ook gediplomeerd BLS/AED-instructeur. Vanwege de grootte van de groep wordt ze bijgestaan door een collega, ervaren EHBO/BLS/AED-instructeur Inge Krab.

Diana begint met een korte inleiding en al snel gaan we over op "learning by doing". Een aantal bewegingsloze lichamen ligt al in het cursuslokaal klaar. Aan ons de schone taak om deze poppen letterlijk en figuurlijk nieuw leven in te blazen. Stiekem zijn we opgelucht dat we niet "op elkaar" hartmassage moeten toepassen of, nog enger, "op elkaar" moeten leren mond-op-mond beademen" ... We worden binnen geleid in de wereld van snel en adequaat handelen, een wereld waarin de 1e 6 minuten van levensbelang zijn.

De theorie: uitgangspunt bij het verlenen van hulp in een noodsituatie is zorgen dat je zelf veilig bent. Daarna komt de veiligheid van het slachtoffer.

Stappenplan:
  1. Controleer of het slachtoffer bij of buiten bewustzijn is door het slachtoffer voorzichtig aan zijn schouder te schudden en aan te spreken. Als er geen reactie volgt, dan is het slachtoffer bewusteloos. 
  2. Leg het slachtoffer op zijn rug en maak zijn luchtweg vrij door het hoofd iets naar achteren te kantelen of de kin met de vingertoppen iets omhoog te tillen. Houd de luchtweg open. Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden naar normale ademhaling.
  3. Roep om hulp, bel met 112 met de melding: "slachtoffer, bewusteloos, reanimatie" en laat het slachtoffer niet alleen. Indien hulp aanwezig is: zorg dat er zo snel mogelijk een AED gebracht wordt.
  4. Begin met de reanimatie: 30x hartmassage: borstcompressie door borst 5-6cm in te drukken met een frequentie van 100-120x per minuut.
  5. Start mond-op-mond beademing: beadem 2x en kijk of de borst omhoog komt.
BLIJF DIT, IN DEZE VOLGORDE, HERHALEN TOT ER PROFESSIONELE HULP ARRIVEERT!

AED:
Naast bovengenoemde oefeningen op de poppen, maken de Duinlopers ook kennis met Automatische Externe Defibrilatie, ook wel bekend als AED. Een AED neemt, zodra de plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer zijn geplakt, de regie over. Het apparaat registreert de hartactie van het slachtoffer en geeft aan de hand van computergestuurde protocollen gesproken opdrachten aan de hulpverlener.
Kort gezegd: het apparaat dient het slachtoffer een elektrische stroomstoot toe, waardoor het hartritme kan herstellen. AED's hangen over het algemeen in winkelcentra, scholen, sporthallen en -terreinen, werkplekken, openbare gebouwen, horecagelegenheden, etcetera.

De praktijk: na 2,5 uur stoomcursus zijn we heel veel kennis wijzer én een certificaat rijker Allemaal fietsen we naar huis met een gevoel van "blij dat we dit gedaan hebben".  We hopen dat we in het dagelijks leven nooit met een dergelijke noodsituatie geconfronteerd worden. Maar, als het zich voordoet, dan hebben we de kennis en gaat het nog slechts om het toepassen van de kennis. Reanimeren: verlevendigen, opwekken, opleven, activeren. DOEN, je redt een mensenleven!

Duinlopers die na het lezen óók een reanimatietraining willen doen, kunnen zich aanmelden bij Agnes en/of Peter (deduinlopers@gmail.com). De kosten bedragen €10,--. Zodra er voldoende belangstelling is, wordt een nieuwe cursusavond gepland.